Translate

Ο Τροχός του Κουκουζέλη

Ο Τροχός του Κουκουζέλη
"Ο κοπιάσας εν τούτω μάλλον ωφεληθήσεται". Στον τροχό του Ιωάννη Παπαδόπουυλου Κουκουζέλη(14ος αι.) παρουσιάζεται ο τρόπος που κινούνται οι ήχοι αλλά και πως μπλέκονται-αλληλοπροσαρμόζονται μεταξύ τους στις ίδιες χορδές στο πεντάχορδο σύστημα των πέντε ομόκεντρων κύκλων. Έτσι από τους τέσσερις ήχους και τους τέσσερις πλαγίους, βάσει των συμφωνιών τετραχόρδου και πενταχόρδου, παράγονται πολλοί συνδυασμοί και χρόες

e-Μονόχορδο

e-Μονόχορδο
Πρόγραμμα για την παρουσίαση και αναπαραγωγή των διαστημάτων της Ελληνορωμαϊκής μουσικής.
Από το Blogger.
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Κοινωνικόν «Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι...» - Ήχος Δ' - Πέτρου Λαμπαδαρίου - Ερμηνεία:Ευάγγελος ΣολδάτοςΤο κοινωνικό αυτό χαρακτηρίζεται από τις εναλλαγές τετάρτου ήχου άγια με δευτέρου ήχου νεανές
καθώς και νενανώ. Εκτώς από την χορδή του Δι ο άγια γίνεται νεανές παρατηρούνται τα σπονδηλωτά τετράχορδα  του δευτέρου ήχου τα οποία οφείλονται στην κατά το διά τριών σύστημα πορεία του:

Έτσι έχουμε άγια στον νενανώ Κε και γενικά ίδια συμπεριφορά του δευτέρου αλλά και του τετάρτου ήχου σε όλα τα όμοια τρίχορδα τους των οποίων τρίχορδα έχουν κοινούς δεσπόζοντες-εστώτες φθόγγους.Φαίνεται το όμοιο και η στενή συγγένεια του δευτέρου με τον τέταρτο ήχο όπως παρατηρεί και ο Ιωάννης Πλουσιαδηνός από τον 15ο αιώνα:
«ο δε δεύτερος εν αναβάσει δίφωνον έχει τον τέταρτον εν δε καταβάσει πλάγιον του τετάρτου ούτος εστίν ο νέανες ούτως: νε α νε [μουσική φράσει με δίφωνη συνεχή κατάβαση] όστις και μέσος δεύτερος λέγεται»
Ευχαριστώ τον πρωτοψάλτη πρωτοψάλτη της Ι.Μ. Μονεμβασίας και Σπάρτης κύριο Παναγιώτη Τζανάκο για την φιλοξενία στο blogg του και για την πρωτοβουλία του να προβάλλει το έργο του κορυφαίου Ρωμιού μουσικού, λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Πέτρου του Πελοποννησίου. Επίσης χάρη σε αυτήν την πρωτοβουλία γίνεται γνωστός ο σύγχρονος ψαλτικός κόσμος και δημιουργούνται ερεθίσματα για βελτίωση και περαιτέρω ενασχόληση με την ιερή τέχνη της ψαλτικής.
Περισσότερα για την δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Ο.Φ.Ε.Λ.Π.
Σχετική συζήτηση που γίνεται στο forum «Ψαλτολόγιον» εδώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η Σοφωτάτη Παραλλαγή Ιωάννη Πλουσιαδηνού

Η Σοφωτάτη Παραλλαγή  Ιωάννη Πλουσιαδηνού
Η Σοφωτάτη Παραλλαγή του Ιωάννη Πλουσιαδηνού(15ος αι.) είναι ο χάρτης της μουσικής μας. Περιγράφεται πως το δια τεσσάρων σύστημα συγκαθορίζει με το δια πέντε τις ονομασίες και την ποιότητα των ήχων κατά την διπλοπαραλλαγή, πως οι συμφωνίες καθορίζουν τα διαστήματα

Κανόνιο Ε.Σολδάτου Παραλλαγής

Κανόνιο Ε.Σολδάτου Παραλλαγής
Στο κανόνιο αυτό φαίνεται ο τρόπος που έλκονται και αλλάζουν θέση οι κινούμενοι φθόγγοι και πως παραλλάσσονται σε άλλους ήχους με συνδυασμό του τροχού(πενταχόρδου) και του τετραχόρδου

Περιγραφή ιστολογίου:

Στον ιστοχώρο «Ελληνορωμαϊκή Μουσική» παρουσιάζεται η ερμηνεία του ερευνητή μουσικού και ψάλτη Ευαγγέλου Σολδάτου για την μουσική της Ρωμιοσύνης. Η θεματολογία αφορά κυρίως την ψαλτική τέχνη, την ορθή αντιστοίχιση με την αρχαία αρμονική και σημαντικές παραμέτρους οι οποίες δεν περιγράφονται από τα θεωρητικά που ακολούθησαν την Μεταρρύθμιση των τριών Διδασκάλων. Τέτοιες παράμετροι είναι η Διπλοπαραλλαγή, ο ρόλος του δια τριών συστήματος, ο τρόπος παραγωγής των διαστημάτων και η αιτιολογία του μεγέθους τους, η παραδοσιακή ερμηνεία των αχρόνων και εγχρόνων υποστάσεων, η διαίρεση του χρόνου, ο τριαδικός-διπλός χρόνος.

Συνεισφορά-Donation

Καλέστε μέσω Skype

Βρείτε μας στο Facebook:

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Psaltologion (Ψαλτολόγιον)