Translate

Ο Τροχός του Κουκουζέλη

Ο Τροχός του Κουκουζέλη
"Ο κοπιάσας εν τούτω μάλλον ωφεληθήσεται". Στον τροχό του Ιωάννη Παπαδόπουυλου Κουκουζέλη(14ος αι.) παρουσιάζεται ο τρόπος που κινούνται οι ήχοι αλλά και πως μπλέκονται-αλληλοπροσαρμόζονται μεταξύ τους στις ίδιες χορδές στο πεντάχορδο σύστημα των πέντε ομόκεντρων κύκλων. Έτσι από τους τέσσερις ήχους και τους τέσσερις πλαγίους, βάσει των συμφωνιών τετραχόρδου και πενταχόρδου, παράγονται πολλοί συνδυασμοί και χρόες

e-Μονόχορδο

e-Μονόχορδο
Πρόγραμμα για την παρουσίαση και αναπαραγωγή των διαστημάτων της Ελληνορωμαϊκής μουσικής.
Από το Blogger.

Θεωρητικά ζητήματα


Εργασία μου με τίτλο «Προσεγγίσεις σε θεωρητικά ζητήματα της εκκλησιαστικής μουσικής», που περιέχει όλα τα βασικά στοιχεία της αρμονικής, τον τρόπο και την λογική με την οποία γίνεται η παραλλαγή των ήχων, και πρωτοδημοσιεύτηκε στο συλλογικό ψαλτικομουσικολογικό έργο «Μαθηματάριον: Ἑρμηνευτικὴ καὶ Μουσικολογικὴ Σπουδή», που έγινε με την επιμέλεια και τον συντονισμό του φιλολόγου και πρωτοψάλτου κ. Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου (έκδοσης Ι. Μ. Παρακλήτου  Ωρωπού).

Προλεγόμενα
 Με αφορμή το μελέτημα που εκπονήθηκε από τον γράφοντα για το μάθημα «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ» σε πρωτόβαρυ του Ιωάννου Κουκουζέ-λους ,που δημοσιεύεται στην έντυπη έκδοση του έργου Μαθηματάριον:  Ἑρμηνευτικὴ καὶ Μουσικολογικὴ Σπουδή ,καταρτίστηκε  η παρούσα εργα-σία με τίτλο Προσεγγίσεις σε θεωρητικά ζητήματα της εκκλησιαστικής μουσικής , η οποία όμως ,λόγω του ότι δεν σχετίζεται με την θεματική της έντυπης έκδοσης, δεν συμπεριελήφθη σε αυτήν, και κατά πρότασιν του επιμελητού κ. Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου, δημοσιεύεται στον φάκελο Επίλοιπα του αποθηκευτικού φορέα (USB)του έργου. Στην παρούσα εργασία λοιπόν παρουσιάζονται αδρομερώς οι πιο θεμελιώδεις θεωρητικές ενότητες της εκκλησιαστικής μουσικής σε αντιστοιχία με την ζώσα ψαλτική παράδοση, όπως αυτή μεταλαμπαδεύεται από τους παραδοσιακούς ψάλτες του 20ού και 21ου αιώνα. Ωστόσο, ετοιμάζεται ήδη ‒με την βοήθεια του Θεού‒ εκτενέστερη εργασία του γράφοντος, διά της οποίας αυτά τα θεωρητικά ζητήματα θα παρουσιάζονται διεξοδικότερα, με περισσότερα παραδείγματα, τεκμήρια και βιβλιογραφικές παραπομπές.


Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ ή εδώ (Όλο το περιεχόμενο του USB με τα ηχητικά αναρτημένο στο site porphyrios.gr ) στον φάκελο "Επίλοιπα"*.

Ευχαριστώ πολύ τον κ. Κωνσταντίνο Σκαρμούτσο για την τιμή που μου έκανε να συμμετέχω σε αυτό το ξεχωριστό και μνημειώδες συλλογικό έργο.
Αναλυτικά όλες οι εργασίες που συμμετείχα :

  1. Ερμηνεία του μαθήματος «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ…» Μπαλασίου ἱερέως, ἦχος πλ. β΄[εδώ ή εδώ υπ αρ. 29 στον φάκελο "Ερμηνευτική Σπουδή, Ηχογραφήσεις των Μαθημάτων"]
  2. Μελέτημα- ανάλυση μαθήματος  «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ…», Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλους, [τὸ δὲ κράτημα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου], ἦχος βαρύς [σελ.170 του βιβλίου, , το κατεβάζετε σε ηλεκτρονική μορφή από εδώ]
  3. Προσεγγίσεις σε θεωρητικά ζητήματα της εκκλησιαστικής μουσικής επισυναπτόμενο pdf αρχείο  σε σχετικό φάκελο στο usb stick [ εδώ ή εδώ στον φάκελο "Επίλοιπα"]
Ευάγγελος Σολδάτος,
ερευνητής ψαλτικής τέχνης,
αναλυτής προγραμματιστής


* Τα σχήματα  παρατίθενται σε ξεχωριστά αρχεία εικόνων για διευκόλυνση:
2 σχόλια:

Η Σοφωτάτη Παραλλαγή Ιωάννη Πλουσιαδηνού

Η Σοφωτάτη Παραλλαγή  Ιωάννη Πλουσιαδηνού
Η Σοφωτάτη Παραλλαγή του Ιωάννη Πλουσιαδηνού(15ος αι.) είναι ο χάρτης της μουσικής μας. Περιγράφεται πως το δια τεσσάρων σύστημα συγκαθορίζει με το δια πέντε τις ονομασίες και την ποιότητα των ήχων κατά την διπλοπαραλλαγή, πως οι συμφωνίες καθορίζουν τα διαστήματα

Κανόνιο Ε.Σολδάτου Παραλλαγής

Κανόνιο Ε.Σολδάτου Παραλλαγής
Στο κανόνιο αυτό φαίνεται ο τρόπος που έλκονται και αλλάζουν θέση οι κινούμενοι φθόγγοι και πως παραλλάσσονται σε άλλους ήχους με συνδυασμό του τροχού(πενταχόρδου) και του τετραχόρδου

Περιγραφή ιστολογίου:

Στον ιστοχώρο «Ελληνορωμαϊκή Μουσική» παρουσιάζεται η ερμηνεία του ερευνητή μουσικού και ψάλτη Ευαγγέλου Σολδάτου για την μουσική της Ρωμιοσύνης. Η θεματολογία αφορά κυρίως την ψαλτική τέχνη, την ορθή αντιστοίχιση με την αρχαία αρμονική και σημαντικές παραμέτρους οι οποίες δεν περιγράφονται από τα θεωρητικά που ακολούθησαν την Μεταρρύθμιση των τριών Διδασκάλων. Τέτοιες παράμετροι είναι η Διπλοπαραλλαγή, ο ρόλος του δια τριών συστήματος, ο τρόπος παραγωγής των διαστημάτων και η αιτιολογία του μεγέθους τους, η παραδοσιακή ερμηνεία των αχρόνων και εγχρόνων υποστάσεων, η διαίρεση του χρόνου, ο τριαδικός-διπλός χρόνος.

Συνεισφορά-Donation

Καλέστε μέσω Skype

Βρείτε μας στο Facebook:

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Psaltologion (Ψαλτολόγιον)